Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Świdnickiej

W Niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada odbędzie się tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Dzień ten ma być świętem młodych ludzi, okazją do spotkania i podzielenia się swoją wiarą. Ma to być dzień wspólnej modlitwy z młodymi i za młodych członków Kościoła.

Co trzy lata Papież zaprasza młodych na spotkanie w jakimś miejscu na świecie, ostatnio do Panamy, a w 2023 r. do Lizbony. Ale każdego roku Ojciec Święty zaprasza młodzież do spotkania w swoich diecezjach i tak też będzie w tym roku.

Nasz diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży rozpoczniemy w sobotę, 20 listopada w Nowej Rudzie – Słupcu. Na hali sportowej OSIR odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy młodzież z duszpasterzami i katechetami.

Szczegóły tego spotkania znajdują się na stronie internetowej www.mocewangelii.pl

Nie możemy jednak zapomnieć o przeżyciu Światowego Dnia Młodzieży w naszych wspólnotach parafialnych. Zachęcamy więc duszpasterzy do zorganizowania Światowego Dnia Młodzieży w swoich parafiach w niedzielę Chrystus Króla, 21 listopada br. Niech jedna Msza św. tego dnia będzie spotkaniem młodzieży. Szczególnie, zachęćmy ich do czynnego udziału w liturgii (śpiewy, czytania, modlitwa wiernych), zaprośmy  młodych na spotkanie w salkach parafialnych, stwórzmy przestrzeń spotkania i rozmowy.  Pokażmy młodym ludziom, szukającym swojego miejsca, że są Oni bardzo ważną częścią Kościoła, że mają swoje miejsce we wspólnocie parafialnej.