O naszym kościele

Historia parafii

KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU

w którym posługę duszpasterską pełni
ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC
JEZUSA I MARYI (SSCC)

Parafia Chrystusa Króla została kanonicznie erygowana dekretem z dnia 7.10.1947 r. Przez administratora apostolskiego Dolnego Śląska ks. inf. Karola Milika. Od dnia 15.09.1958 r. Nowy Wielisław został wyłączony spod jurysdykcji w Starym Wielisławiu i włączony do parafii Chrystusa Króla w Sokołówce.

W pracy duszpasterskiej pomocniczą rolę spełniała mała kaplica św. Antoniego od 1975 r. znajdująca się w granicach Polanicy-Zdroju. Zgromadzenie Najświętszych Serc podjęło starania o jej rozbudowę, na co ówczesne władze nie wyraziły zgody. Złożono więc podanie o budowę kościoła, który spełniałby wymagane warunki.

1981

W 1981 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kościoła. Po wielu trudnościach lokalizację zatwierdzono dzięki ofiarodawcom gruntu pod budowę - państwu Marii i Karolowi Lacroix.

1982-84

W 1982 r. na wiosnę Zgromadzenie Najświętszych Serc przystąpiło do budowy kościoła jako inwestor. W tym samym roku ks. bp Tadeusz Rybak poświęcił plac budowy, a wmurowania kamienia węgielnego - poświęconego przez papieża Jana Pawła II we Wrocławiu 21.06.1983 r. - dokonał ks. kard. Henryk Gulbinowicz w dniu 15 09.1984 r.

Architektem kościoła i domu zakonnego jest inż. Jerzy Zaleśny, mieszkaniec Polanicy- Zdroju, prace budowlane nadzorował inż. Krzysztof Cent, również z Polanicy-Zdroju, projektantem zaś wnętrz jest prof. Czesław Dźwigaj z Krakowa.
Budowę w imieniu Zgromadzenia prowadził o. Henryk Dereń z br. Ireneuszem Matysiakiem.

1989-92

Na Pasterkę w 1989 r. została odprawiona pierwsza Msza Święta jeszcze w stanie surowym kościoła. W dniu 28.06.1992 r. ks. bp Józef Pazdur poświęcił naszą świątynię.
Dnia 28.11.1992 Kuria Metropolitalna Wrocławska wydała dekret erygujący nową parafię pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy-Zdroju, który z dniem 8.12.1992 r. wszedł w życie.

1993-96

Pierwszym proboszczem został ustanowiony o. Henryk Dereń z dniem 1.07.1993 r.
W kolejnych latach trwało uzupełnianie prac i wystroju kościoła. W 1994 r. otwarto kaplicę św. Damiana de Veuster, misjonarza SSCC pracującego w XIX w. wśród trędowatych na Hawajach. W 1996 r. powstała kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu.

1998- 2008

Wykończono dzwonnicę, zawieszono i poświęcono dzwony (1.12.1998 r.), postawiono nowe konfesjonały (2008 r.).

2009-11

Od 2009 r. jest w kościele ołtarzyk z figurą św. Rity z Cascii, a od 2011 r. również z jej relikwiami, które wraz z figurką ufundowała rodzina z Poznania.

2.07.2011

Dnia 2 lipca 2011 r. w Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi ceremonii konsekracji kościoła dokonał ks. bp Ignacy Dec.

24.11.2013

24.11.2013 r. na zakończenie Roku Wiary i wprowadzenia imienia św. Józefa do modlitw eucharystycznych poświęcono obraz tego Świętego.

2015

W październiku 2015r. zostało umieszczonych na ścianach kościoła i poświęconych siedem Radości Maryi, obrazów utworzonych komputerowo farbami UV na lnianym płótnie.