Diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Bardo – 28 V (sobota) 

W sobotę 28 maja br. w sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie odbędzie się diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Program obchodów:

godz. 11.00 – zawiązanie wspólnoty i konferencja – s. Nulla Lucyna Garlińska (Wspólnota Uczennic Krzyża), cudownie uzdrowiona za wstwiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

godz. 12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, Biskupa Świdnickiego

godz. 13. 00 – przerwa

godz. 13.30 – procesja różańcowa 

godz. 15. 00 – zakończenie spotkania