Pielgrzymka mężczyzn do diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa

 Bolesławów (k. Stronia Śląskiego) – 25 czerwca br.