Śp. ks. prałat Antoni Kopacz (1950-2022) – kapłan diecezji świdnickiej

W nocy 13 na 14 stycznia 2022 r. odszedł do wieczności

ks. prałat Antoni Kopacz

(1950-2022)

proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój.

Ks. prał. Antoni Kopacz urodził się 14 marca 1950 r. w Rudniku nad Sanem, w rodzinie robotniczo-chłopskiej, jako trzecie dziecko Stanisława i Weroniki zd. Karaś. Dwaj poprzedni bracia zmarli w 1949 roku w wieku 3 i 2 lat. Rodzice zajmowali się gospodarstwem rolnym, ojciec dodatkowo pracował jako stolarz w Spółdzielni Rzemieślniczej w Rudniku n. Sanem. Szkołę Podstawową ukończył w Stróży, gdzie mieszkał wraz z rodziną, należącej do parafii pw. św. Trójcy w Rudniku nad Sanem. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem w 1968 r. wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które zwieńczył stopniem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z zakresu historii Kościoła, przedstawiając pracę na temat: „Kult Najświętszego Sakramentu w Archidiakonacie Opolskim w XVII wieku” pod kierunkiem ks. bp. prof. dr hab. Wincentego Urbana. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1974 r. z rąk. bp. Wincentego Urbana, ówczesnego Wikariusza Kapitulnego. Pierwszą placówką, w której pracował dwa lata w charakterze wikariusza była parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze (1974–1976). Następnie, jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lądku Zdroju (1976–1980); św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy (1980–1982); Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu–Podzamcze (1982–1985). 27 VI 1985 roku objął stanowisko proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim. Tutaj dał się poznać jako proboszcz dbający o świątynie: odnowił trzy kościoły (dwa w Stroniu Śl. i w Siennej). Najwięcej trudu i pracy włożył w odnowienie wnętrza świątyni parafialnej, zniszczonego przez pożar oraz w renowację kościoła filialnego w Siennej, prawie zniszczonego przez zrąb czasu. Za trud wniesiony w odnowienie świątyń otrzymał od kard. Henryka Gulbinowicza 12 VI 1992 r. godność kanonika z przywilejem noszenia odpowiedniego stroju: Rokiety i Mantoletu. Podczas prowadzonej wizytacji parafii w 1992 r. kardynał zaproponował mu także parafię w Polanicy-Zdroju, którą przyjął.

19 VI 1992 r. ks. Antoni Kopacz objął parafię pw. Wniebowzięcia N. M. Panny w Polanicy-Zdroju po ks. dr. Zygmuncie Barmińskim. Już 15 IX 1992 r. został w Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej we Wrocławiu Referentem Duszpasterstwa Turystycznego i Wczasowego w Archidiecezji Wrocławskiej. 29 10 1993 został natomiast ustanowiony Dziekanem Dekanatu Polanica Zdrój i pełnił ten urząd do końca swojego życia. Za wniesiony wkład pracy w parafii i zasługi położone dla Kościoła, na wniosek kard. Henryka Gulbinowicza 10 XI 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył go godnością Honorowego Kapelana. Papież Benedykt XVI 8 VI 2012 r. włączył go do grona Prałatów Domowych. Po powstaniu diecezji świdnickiej 14 II 2005 r. bp Ignacy Dec powołał ks. Kopacza do Rady Ekonomicznej Diecezji Świdnickiej i włączył do Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów. 28 IX 2005 r. został natomiast włączony w skład Kanoników Gremialnych Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Wielokrotnie był odznaczany zarówno przez władze kościelne, jak i świeckie. W ostatnich latach cierpiał na różne schorzenia. Odszedł do wieczności w nocy z 13 na 14 stycznia 2022 r.