Słowo Biskupa Świdnickiego w związku ze stałą praktyką odmawiania w diecezji modlitwy do św. Michała Archanioła

Drodzy Diecezjanie,

w wielu kościołach naszej diecezji istnieje praktyka odmawiania po zakończonej Mszy św. modlitwy do św. Michała Archanioła. Zachęcali do niej m.in. ostatni papieże: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Warto przypomnieć, że została ona zapoczątkowana pod koniec XIX wieku przez papieża Leona XIII, który polecił w 1886 roku, by była odmawiana w kościołach na całym świecie. Geneza tej modlitwy, tak jak podają ówcześni świadkowie, ma związek z niepokojącą wizją, jaką miał Leon XIII w dniu 13 października 1884 r. Według niej zbliżający się czas miał być szczególnie związany z działaniem złego ducha. Perspektywa czasu duchowej walki, o której czytamy już Apokalipsie św. Jana (por. Ap 12,7-9), przynagliła papieża, by ułożyć osobiście modlitwę, a także ogłosić, że ma być ona wraz z modlitwą do Matki Bożej odmawiana na klęcząco po zakończonej celebracji.

Drodzy Bracia i Siostry,

mamy świadomość, że obecny moment historii jest czasem zmagań i wielkiej duchowej batalii. Patrzymy na tak wiele smutnych, trudnych czy wręcz dramatycznych sytuacji, które dzieją się wokół nas. Wydarzenia w świecie, w naszej Ojczyźnie, a także w Kościele i naszych rodzinach, których nie jesteśmy w stanie w racjonalny sposób wyjaśnić, wywołują w nas i w życiu naszych bliskich destrukcyjny zamęt. Budzi się wówczas u wielu niekiedy wcześniej uśpiona, a nawet zlekceważona świadomość, że w wymiarze nadprzyrodzonym toczy się nieustannie walka (por. Ef 6,12), której stawką jest wieczny los każdego człowieka. Mając na uwadze naszą ludzką słabość, w trosce o zbawienie nasze i innych ludzi, ze świadomością tak wielu zagrożeń duchowych, tym bardziej potrzebujemy przyzywania dla nas potężnej pomocy św. Michała Archanioła, Księcia Wojska Niebieskiego.

W związku z tym bardzo proszę, by od piątku 13 października br. we wszystkich kościołach naszej diecezji, po błogosławieństwie kończącym Mszę św., tak jak niegdyś chciał papież Leon XIII, wszyscy klęcząc odmawiali modlitwę do św. Michała Archanioła: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce…”. Odmawiając codziennie modlitwę do św. Michała Archanioła prośmy w intencji Ojca Świętego, Kościoła, Ojczyzny, pokoju na świecie, w intencji rodzin, dzieci i młodzieży. Niech wstawiennictwo i opieka Archanioła, którego imię chwali potęgę i moc Boga, uchroni nas od zasadzek złego i pomoże nam wszystkim ocalić skarb wiary, którym podzielimy się z innymi.

 

+bp Marek Mendyk

Biskup Świdnicki