„Konserwacja, renowacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry świdnickiej”

zaproszenie na konferencję naukową – 27 VI – Świdnica