Komunikat Świdnickiej Kurii Biskupiej o zwołaniu I Synodu Diecezji Świdnickiej

KOMUNIKAT ŚWIDNICKIEJ KURII BISKUPIEJ
o zwołaniu I Synodu Diecezji Świdnickiej

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w I Niedzielę Adwentu 2023 r., Świdnicka Kuria Biskupia informuje, że jutro, tj. w dniu 25 marca br., w 20. rocznicę inauguracji diecezji świdnickiej, zostanie ogłoszony dekret o zwołaniu I Synodu Diecezji Świdnickiej. Tym samym rozpocznie się ważny etap w historii naszej diecezji.

Przekazując tę informację zachęcamy do modlitwy w intencji Synodu, by to wydarzenie było okazją do otwarcia się wszystkich diecezjan na dary Ducha Świętego i pomogło jeszcze owocniej podejmować działania duszpasterskie we wspólnocie diecezjalnej.

Świdnica, 22 marca 2024 r.

 

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Panie Jezu Chryste, Ty ustanowiłeś swój Kościół na fundamencie Apostołów i powierzyłeś mu misję głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom.
Prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na swój lud zgromadzony w Kościele świdnickim.
Przenikaj światłem Ducha Świętego duszpasterzy i wiernych naszej diecezjalnej wspólnoty.
Błogosław dziełu I Synodu, aby jeszcze owocniej była wypełniana posługa słowa i sakramentów św.: nauczania, uświęcania i rządzenia.
Pomóż nam właściwie odczytywać znaki czasu w zmieniającej się rzeczywistości, z nadzieją zmierzać ku przyszłości i zgodnie z Twoją wolą wypełniać powierzone zadania.
Święta Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami,
Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego – módl się za nami,
Święty Stanisławie Biskupie i Męczenniku – wstawiaj się za nami u Boga,
Święty Janie Pawle Wielki, módl się za nami!

 

Przypominamy, że zgodnie z tradycją dnia 25 marca, w rocznicę ustanowienia diecezji świdnickiej, przypada dzień modlitw w intencji Biskupa Świdnickiego.

Zachęcamy duszpasterzy, katechetów i wszystkich ludzi dobrej do modlitwy w intencji naszego Biskupa. Można posłużyć się załączoną modlitwą:

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę swego bp. Marka, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła, daj mu słowem i przykładem przyczynić się do dobra tych, którym przewodzi, i by razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnął życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Maryjo, Matko Kościoła – módl się za nami!
św. Józefie, Opiekunie Kościoła świętego – módl się za nami!
św. Janie Pawle Wielki – módl się za nami!