I Pielgrzymka Kół Gospodyń Wiejskich Diecezji Świdnickiej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu – 15 VI (sobota)