Ankieta Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

Udzielone sakramenty i inne posługi w 2021 r.

Zgodnie z prowadzoną statystką dotyczącą ilości udzielonych sakramentów i innych posług w parafiach diecezji świdnickiej w 2021 r. będę wdzięczny za wypełnienie dołączonej ankiety i przesłanie jej drogą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl) do 31 stycznia 2022 r.

ks. Krzysztof Ora
wydział duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej

Ankieta do pobrania w WORD